Brugerfokus

For at skabe produkter og services til kunder og brugere er det nødvendig at forstå deres holdninger, værdier, indkøbs- og/eller arbejdsgange – at kende til deres liv. Det gælder hvad enten der skal designes et nyt IT system, et nyt produkt til hjemmet eller en ny måde at servicere borgere på.

Med udgangspunkt i metoder der opsamler viden om brugernes behov tilbyder vi hjælp til at udvikle bedre produkter og services, både nationalt og internationalt.

Datametoder

Metoderne kan indsamle viden om behov og dagligdag både på kort og på lang sigt, i private og professionelle kontekster. Vi udnytter også sociale platforme og samarbejder med aktører, der kan levere platformene til dette.
Her nævnes nogle af de metoder vi arbejder med:
  • Interviews,
  • Interviews i brugernes kontekster,
  • Observationer,
  • Skygning,
  • Dagbogsstudier,
  • Fokusgrupper,
  • Fokusgrupper i brugernes kontekster.
  • Inspirationsmetoder: f.eks. cultural probes.

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om hvilke metoder, der er velegnede til dit projekt.

Co-creation

Vi kan kende brugernes verden, men dem der kender den bedst, er brugerne selv. Vi faciliterer workshops der også inddrager brugere i processen.
Når brugerne er med i designprocessen, kan det være svært for dem, at de er i fokus. Samtidig bliver deltagende brugere eksperter på eget og andres liv. Derfor bruger vi personas, der ligner brugerne. Det får deltagerne til at holde fast i de virkelige brugeres perspektiv og det får dem til at føle sig hjemme og være trygge ved processen.