Personas

Ny bog om personas – udkommer juni 2011. Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede typer eller segmenter. Så enkel er sandheden bag Persona, en brugerfokuseret designmetode, som nu breder sig fra interaktion i it til andre områder. Aktører i fremtidens udviklingsprojekter må tidligt kunne se modtagerne af deres produkter for sig, hvad enten det drejer sig om en internetportal eller en møbelfabrik. Udviklere må kunne beskrive nye brugere in persona, som om de med deres forskellige holdninger, ønsker og vaner allerede var godt i gang med at føre et produkts muligheder ud i livet.

En persona er en beskrivelse af en fiktiv bruger. En bruger der ikke eksisterer i virkeligheden, men som er beskrevet på en måde, så læseren genkender beskrivelsen og tror på, at denne bruger kunne findes. En persona er skrevet med udgangspunkt i data fra potentielle og reelle brugere og er således stykket sammen af viden om virkelige mennesker.

Hvad bruges personas til?
Personas kan bruges til IT- og webudvikling, marketing og produkt innovation. Beskrivelser af personaer bruges til at designere, udviklere, projektdeltagere kan få ideer til design af produkter, IT-systemer og services. Beskrivelserne hjælper projektdeltagere til at identificere sig med brugerne og at tænke på brugerne i stedet for sig selv. Og de giver alle deltagere i et projekt den samme forståelse af, hvem brugerne er.

Hvordan bruges personas?
Ordet persona stammer fra græsk og betyder maske. Når vi arbejder med personaer tager vi brugerens ”maske” på, så vi kan sætte os brugernes sted. Og vi prøver at forstå brugerne og deres behov, når vi skaber nye produkter. At sætte sig i brugerens sted giver ide til, hvilke ønsker brugeren har, og hvordan brugeren vil bruge det produkt, som skal designes, hvad enten det er et website, en mobiltelefon eller en ny cykel. Personaen gør det også muligt at skabe en forestilling om, hvad brugeren vil bruge produktet til, hvordan det bruges, og i hvilken situation eller sammenhæng det skal bruges.

Du kan læse mere om personas på bloggen:www.personas.dk

——————————————————————————————–

Britt – en persona

Persona - BrittBritt er 40år og gift med Torben. Sammen har de to børn, en dreng på 12 og en pige på 15. Britt arbejder som sygeplejerske på et privathospital, hvor hun udelukkende har dagvagter. Hun har ikke fuld tid, så hun kan bruge mere tid sammen med børnene. Torben er uddannet snedker, men arbejder med nybyggeri.

De bor i Allerød i et mindre gammelt hus, som de købte da børnene var små. De byggede til for 5 år siden, da huset var for lille til at de alle kunne være i stuen. De har en stor familie, som de tit ser, så der skal være plads til mange.

Billedet af Britt er taget af: Let Ideas Compete Dick Rochester

Boligindretning og stil
Efter de havde bygget om, fik Britt og Torben en ny stil, eller man kan måske snarere sige, at der kom tjek på deres stil. De er enige om hvordan indretningen skal være – at det er lyst og at man kan blande nye ting med gamle. De gamle ting har både kvalitet og historie.

Britt lader sig inspirere af det sydfranske, med hvide møbler og små samlinger af vaser og krukker. De samler på mange ting, både som supplement til deres arvestykker og på nipsting.  Mange af tingene er ikke dyre, for så er det nemmere at skifte dem ud – og man skal jo følge med tiden.
———————————————————————————